Nasza oferta

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi
 • Odbiór i transport odpadów
 • Oceny środowiskowe
zobacz naszą ofertę

Usługi BHP

Usługi w zakresie zadań służby BHP:

 • • szkolenia dla pracodawców oraz różnych grup pracowników,
 • • dostosowanie usług do specyfiki Państwa firmy,
 • • pomoc oraz kompleksowa obsługa w zakresie zadań służby BHP,
 • • ramowy program kształcenia

 


SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBEJMUJĄ SZKOLENIA WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE.


Szkolenie wstępne odbywają przed dopuszczniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy (w tym odbywający staże i praktyki)

Szkolenie okresowe odbywają:

 • pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni nie rzadziej niż raz na  5 lat
 • pracownicy służby BHP nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata, w przypadku stanowisk na których występują duże zagrożenia nie rzadziej niż raz na rok
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia na stanowisku pracy nie rzadziej niż raz w roku

Częstotliwość szkoleń BHP regulowana jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP