Nasza oferta

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi
 • Odbiór i transport odpadów
 • Oceny środowiskowe
zobacz naszą ofertę

Oferta dodatkowa

Świadczymy dla Państwa także usługi dodatkowe:  

                                                                                                                                                      • z zakresu służby BHP:

  • szkolenia
  • konsultacje
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji

    

   • pozyskiwania odpisów z:

 • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • Krajowego Rejestru Karnego (KRK)
 • Rejestru Zastawów

 

 

Oszczędzamy Państwa cenny czas i wyręczamy w biurokratycznych procedurach. Posiadamy długoletnie doświadczenie.
Jesteśmy szybcy i skuteczni.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:
odpisy@ecomedia.pl lub pod nr tel.: +48 510 861 401